Onderwijs en opvang op Kindcentrum De Mirt

Vanaf augustus 2020 is De Mirt een integraal kindcentrum. We bieden opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar.

Binnen ons onderwijs zetten we ons in om elk kind te laten groeien en bloeien als kind van God en als naaste voor de mensen om hen heen. We leren hen met respect om te gaan met Zijn schepping.
Elk kind mag met zijn eigen gaven en talenten aan de slag. We zijn er op uit om het beste uit elk kind te halen. Of het nu gaat om rekenen, taal, aardrijkskunde of de creatieve vakken, we proberen elk kind optimaal te laten presteren binnen zijn/haar mogelijkheden.

De Mirt is een christelijk kindcentrum. De naam De Mirt sluit aan bij de namen aan de omliggende straten: een school in deze wereld. Zij duidt een plant aan die vanouds een symbool was voor liefde, huwelijk, vruchtbaarheid en jeugd: een kindcentrum voor de gezinnen!

In de Bijbel symboliseert de mirtebloem de veranderingen die God aanbrengt in deze wereld. Een wereld vol distels wordt weer een bloeiende nieuwe aarde. Vanuit dat perspectief willen wij onderwijs geven.

In gezamenlijke betrokkenheid met de ouders willen wij als leerkrachten, en alle pedagogisch medewerkers, met u, de kinderen toerusten voor de toekomst. Vanuit onze identiteit vinden we het van belang dat we samen, kinderen en volwassenen, in een christelijke sfeer ons werk doen.

Veilig & kalm