Je bent van waarde!

We geloven dat elk kind uniek is, geschapen door God met elk eigen unieke gaven en talenten. Alle kinderen zijn van waarde. Daarom streven we voor elk kind naar optimale resultaten binnen de grenzen van zijn/haar mogelijkheden. We willen hen begeleiden bij het opgroeien tot mensen die God en hun naaste willen dienen.

Omdat elk kind waardevol is, zetten we ons in om hen een veilige en plezierige speel- en werkomgeving te bieden. Ze mogen voelen dat we betrokken zijn met elkaar, dat we elkaar vertrouwen, elkaar helpen en waarderen. En we willen ze leren rekening te houden met onderlinge verschillen want we zijn allemaal uniek, iedereen is van waarde!

Wij staan voor geloofwaardig onderwijs. Waar we leven en werken als kinderen van God en mogen groeien in geloof.

Identiteit binnen Florion en De Mirt

Vanaf 1 januari 2019 geldt binnen Florion een nieuw benoemings-, toelatings- en ledenbeleid. De toelating van medewerkers, ouders en leden wordt niet langer gebaseerd op het kerklidmaatschap, maar op een identiteitsdocument. In dit identiteitsdocument wordt verwoord hoe we vanuit onze christelijke identiteit het onderwijs op onze scholen op een geloofwaardige manier willen vormgeven. Medewerkers wordt gevraagd om een medewerkersverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaren zij het identiteitsdocument te onderschrijven en als identiteitsdrager op de scholen de kinderen te leren hun leven te verbinden met God en hen daarin voor te gaan. Met alle ouders die hun kind aanmelden,  worden identiteitsgesprekken gevoerd. Zij kunnen kennis nemen van het identiteitsdocument. Als ouders zich kunnen vinden in de identiteit van de school, verklaren zij door ondertekening van de ouderverklaring dat ze instemmen met het christelijke karakter van de school  en dat zij de christelijke vorming van hun kinderen een gezamenlijke taak vinden van ouders en school. Ouders kunnen ook lid worden van de vereniging Florion. Hiervoor is een aanmeldingsformulier opgesteld dat tevens dient als ledenverklaring.