Team

Ons team bestaat uit twaalf leerkrachten, acht pedagogisch medewerkers,  een directeur, een Intern Begeleider en een administratief medewerker .

Op De Mirt vinden we het belangrijk dat de leerkrachten en pedagogisch medewerkers gemotiveerd en met plezier hun werk doen. Onderwijs geven en opvang bieden is een teamgebeuren: gezamenlijk betrokken en verantwoordelijk. Er is dan ook de bereidheid om steeds op het totale onderwijs en het persoonlijk functioneren te reflecteren. Daarom streven we naar een werkklimaat waarin we op een positieve wijze met elkaar omgaan en over elkaar spreken. En waarin we elkaar ook willen (laten) helpen.