Onderwijs op De Mirt

De Mirt is een kindcentrum dat opvang en onderwijs biedt voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Op De Mirt werken we vanuit de disciplines van een lerende organisatie. Dit houdt in dat we met en van elkaar leren, samen ontdekken, onderzoeken en met verwondering in de wereld staan die God ons heeft gegeven. De disciplines zoals beschreven door Peter Senge helpen ons om leren en ontwikkelen in de hele organisatie zichtbaar te maken. Wij hebben als school de ambitie om onszelf en de kinderen uit te dagen om zelf en met anderen onze talenten te ontwikkelen. Wij stimuleren een onderzoekende houding bij onze leerlingen en laten ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces. We bieden de kinderen hierbij een veilige en gezonde speel-leeromgeving.

U kunt u aanmelden door een bericht te sturen naar info.demirt@florion.nl. We zullen u uitnodigen voor een rondleiding en een intake gesprek.

Samen & flexibel