Kindcentrum

Op Kindcentrum De Mirt bieden wij vanuit CKO KleurRijk opvang aan in samenwerking met onderwijs. We doen dit op ons Kinderdagverblijf, Peutergroep en Buitenschoolse opvang.
Samen werken we aan een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar waarbij het kind centraal staat.

Kinderdagverblijf

Vanuit een christelijke identiteit creëren we een liefdevolle omgeving, waarin de kinderen plezier hebben en op allerlei manieren worden uitgedaagd. Door vrij spel, knutselen of activiteiten kunnen de kinderen zichzelf en hun omgeving ontdekken. Naast alle gezellige activiteiten, bieden we kinderen de gelegenheid om rust te nemen. Daarom houden we iedere dag na de lunch een rustmoment waarin de kinderen op een stretcher een boekje kunnen lezen of even kunnen slapen. We werken  met vaste leidsters, die de kinderen kennen en weten wat ze nodig hebben.

Plezier & aandacht

BSO

Voor een schoolgaand kind is het belangrijk om buiten schooltijd een plek aan te bieden waar zij rust kunnen vinden en waar zij zich kunnen ontwikkelen tijdens het doen van leuke activiteiten. De leidsters van de BSO nemen de tijd dit voor en met de kinderen mogelijk te maken.

Peuterspeelzaal

Voor een peuter is het belangrijk om (net als thuis) op de peutergroep rust, ritme, regelmaat, liefde en gezelligheid te ervaren. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, heeft de peuter de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een mens met vertrouwen in zichzelf en de buitenwereld. De peuters krijgen nog geen les, maar ze leren al volop. Jonge kinderen leren spelend, doende, nabootsend en ontdekkend vanuit zichzelf. Tijdens de kring doen de ervaren peuterspeelzaalleidsters een activiteit die past bij het seizoen, bij de methode Uk en Puk of bij een christelijke feestdag.