Onderwijs geven binnen thema’s bevordert betrokkenheid en leren in de echte wereld.

In onze aanpak binnen het onderwijs worden lessen niet langer gegeven als losse onderdelen maar geïntegreerd binnen thematische projecten. Hierbij vinden taaldoelen, wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en burgerschap allemaal plaats binnen deze thema’s. Deze methode blijkt kinderen sterk te motiveren en hun betrokkenheid te vergroten.

Door de focus te verleggen van geïsoleerde lessen uit boeken naar thematische leeromgevingen, krijgen leerlingen de kans om kennis en vaardigheden op een samenhangende manier te verwerven. Dit bevordert niet alleen een dieper begrip van de leerstof, maar maakt het ook mogelijk om verbindingen te leggen tussen verschillende vakgebieden en de echte wereld om hen heen.